facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

Програма за обука ACTION

ACTION

Програмата за обука АКЦИЈА има за цел да промовира вклучување и интеграција на пазарот на трудот на учениците имигранти од страна на образовниот кадар и наставниците за стручно образование и обука во рамките на популарните теми за кои се зборува многу денес.

read more...

About This Course

Το πρόγραμμα κατάρτισης ACTION αποσκοπεί στην προώθηση της ενσωμάτωσης και της ένταξης στην αγορά εργασίας των μεταναστών μαθητών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στο πλαίσιο δημοφιλών θεμάτων που συζητούνται πολύ σήμερα. Μέσω του προγράμματος κατάρτισης ACTION, έχουν σχεδιαστεί και παρασχεθεί εκπαιδεύσεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ - σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελούνται από τα μαθήματα Τουρισμός, Γλώσσες προγραμματισμού και Κοινωνικά Μέσα.

Requirements

Курсот нема барања пред да се запише.

Course Staff

Anife Sabedinovska

Анифе е дипломиран на Економскиот факултет во Скопје. Искуство во областа на политиката на малцинствата, родовите, човековите и социјалните права, учеството и активното граѓанство, особено на ранливите групи како мигрантите, Ромите, бегалците, меѓукултурниот дијалог и проектниот циклус. Тренер од 2008 година, ја заврши едногодишната ToT програма организирана од Фондацијата Отворено општество во Скопје.

Claudia Ausilia Vittorio

Клаудија е проект менаџер со две магистерски дипломи за меѓународни науки и дипломатски прашања и за миграциско право. Таа порасна на Сицилија, најголемиот медитерански остров познат во Европа по добрата храна, одличните плажи и многу забава.

Senad Sakipovski

Сенад има магистер по јавна политика, претседател на Институтот за вклучување на Ромите и малцинствата со седиште во Германија. Работел во национални и европски мрежи, вклучително и во бегалски кампови во повеќе европски земји за социјално вклучување, вработување и граѓански ангажман на ранливи групи како мигранти, етничките малцинства вклучувајќи жени, Роми, ЛГБТ итн.

Tana Haidar

Тана е проект менаџер со магистерски студии по иновации и претприемништво. Во текот на нејзината кариера, Тана беше силно вклучена во ИКТ и програмскиот сектор со старт-ап и компании, а таквите модули се многу важни во различни професии.

Evangelia Kontodima

Евангелија Контодима е проект менаџер со магистерски студии по интеркултурно образование. Таа води европски проекти во АРСИС - Здружение за социјална поддршка на младите и има долгогодишно искуство во поддршка на корисници со бегалско или мигрантско потекло.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    06MK
  2. Classes Start

Enroll